ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & PVC