ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & PVC

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ

ΣΕ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΞΥΛΟΥ